top of page
חברת ZAGO מיצגת את timestrip

ZAGO מייצגת את חברת Timestripe בישראל

timestrip הינה חברה טכנולוגית בינלאומית, שמטרתה לעזור במעקב אחר זמן וזיהוי חריגות טמפרטורה. 
Timestrip® מייצרת אינדיקטורים לזמן ולזמן. לחברה שיתופי פעולה עם מותגים בינלאומיים מובילים.
מוצרי Timestrip ™, מאפשרים שיפורים תפעוליים בשרשרת האספקה והתנהגות צרכנים, changes שמובילים לנאמנות למותג, מגדילים מכירות ומייצרים ערך מוסף של חדשנות ובקרת איכות.

 

נוסף למוצרי דף הקימים, ל - timestrip  יכולות התאמה אישית של פתרונות למגוון צורכי לקוחות, כולל מוצרי מוצרים ממותגים או מוטמעים בתוך מוצרי מוצר. אפשרויות אלה יוצרות ספור אפשרויות לעיצוב כולל אינדקטורים של timestrip מחליפים את הצורך ברכיבים אלקטרוניים יקרים.


הצלחתם המוכחת של פתרונות timestrip במגוון יישומים  בתחומי מדעי החיים, בשרשרת הקירור (מזון ובריאות) וסינון. דוגמה אחת כזו היא תווית החום של  Temprip® 10°C, הרבה עבור שקיות דם כמו חסכת זמן, כסף, ומלאי דם יקר בבנקי דם, ובתי חולים ברחבי העולם.
מבחר מוצרי timestrip שמות את מוצרי ליבת המוצרים של החברה, מוצרים אלו נמצאים במלאי מוכנים למשל מהיר.

 
ל - Timestrip יש אצירה להדפיס מספרי ווה או מספרים סידורים על Timestrips בודדים, כדי להפוך את המעקב אחר הזמן וחריגות השיטות לחלק אינטגרלי של נהלים תפעוליים סטנדרטיים וככלי במניעת זיופים.
מוצרי Timestrip  מוגנים בפטנט ומציעים סל פתרונות יישומי ומעשי של אינדיקטורים חכמים בעלות נמוכה.


החברה ומוצריה עומדים בכל תקני האיכות הבינלאומיים.
עד כה ייצרה ומכרה Timestrip  מעל ועוד 100 מיליון מוצרים ברחבי העולם, כולל 3M,  Tesco, Park

פרטים נוספים באתר החברהwww.timestrip.com
נשמח להציג את הפתרונות באופן אישי.

bottom of page